Resovia Office

Resovia Office to nieruchomość zlokalizowana przy Al. Rejtana w Rzeszowie. Jest to nowoczesny obiekt wielofunkcyjny.

Projektowany budynek posiada 12 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemne (garaż).

Dla terenu obowiązujący MPZP oraz prawomocna decyzja pozwolenie na budowę.

Funkcje dominujące:
• usługowa
• biurowa

Możliwe funkcje dodatkowe:
• handlowa
• hotelowa
• gastronomiczna
• usługi medyczne
• inne